Hem // Ekonomi // Gå i konkurs

Gå i konkurs

Har du fått problem med din privatekonomi eller lider ditt företag av dåliga resultat? Ibland är enda utvägen att begära personlig konkurs. I juridisk mening betyder det att en persons tillgångar tas omhand om och fördelas mellan personens fordringsägare, alltså de personer som har en fordran mot personen i fråga. En konkurs kan inbegripa både fysiska som juridiska personer och sker oftast i samband med att personen inte kan betala sina skulder i tid. Några står dock utan risk för att falla i konkurs, det gäller bland annat kommuner eller stater, i sådana fall får eventuella skulder skrivas ned eller avskrivas.

Anchor text: konkurs

Worried businessman holding his head in his office

Konkurs i Sverige

Beroende på vilket land du tillhör kommer konkurs att innebära olika saker. I några länder, som exempelvis Kina, kan inte privatpersoner hamna i konkurs utan det gäller endast för kinesiska företag eller utländska företag som har tillgångar i landet. På andra sidan hittar vi bland annat Irland där det motsatta gäller: endast privatpersoner kan hamna i konkurs och konkurser anses som avslutad när alla tillgångar har sålt och fordringsägarna fått minst 50 % av beloppet. I Sverige har vi en speciell lag om företagsrekonstruktion (1996:764) som behandlar näringsidkare. Sysslar du själv med att sälja tjänster eller billiga kläder? Lagen om företagsrekonstruktion innebär att en privatperson bedöms ha en god affärsidé men har hamnat i ekonomiska problem. Istället för att begära konkurs kan man istället rekonstruera företaget och därmed skydda sig emot konkurs. Denna typ av lag återfinns i andra länder som Danmark och Brasilien och även USA har en liknande handläggning.

Vad händer efteråt?

Du kan efter en borgenärs, eller din egen, ansökan bli satt i konkurs. När ett beslut om konkurs har tagits är det upp till tingsrätten att fastställa en tid för gäldenären (personen satt i konkurs) att avlägga bouppteckningsed. Tingsrätten kommer även att snarast utse en förvaltare av konkursboet. Efter att beslutet tagits har gäldenären inte hand om egendom som hör till konkursboet. En konkursförvaltare kommer även att utreda om det finns misstankar om brott och presenterad sina resultat för Tillsynsmyndigheten i konkurser. Efter en konkurs kommer personen även att bli skyldig att betala de återstående fodringarna. Det betyder att en privatperson även efter en konkurs kommer att ha skulder som hen inte kommer kunna betala. För att undvika ytterligare negativa konsekvenser av den personliga konkursen kan man använda sig av skuldsanering. Det betyder att man får en viss tidsgräns för de allra värsta skulderna. En personlig konkurs behöver inte betyda slutet.

Inlaggd underEkonomi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *