Hem // Ekonomi // Företagsekonomi

Företagsekonomi

Företagsekonomi handlar om studiet av hur ett företag hushållar med begränsade resurser. Inom ramen för företagsekonomi kan man studera en rad olika ämnen som är relaterade till företag och deras verksamhet, till exempel redovisning, finansiering, ekonomistyrning, logistik, marknadsföring och organisationsteori. Företagsekonomi är ett mycket populärt ämne på svenska universitet och högskolor, och det finns ett stort antal elever både på grundnivå och avancerad nivå, liksom forskare. Man kan läsa företagsekonomi på så gott som samtliga högre lärosäten i Sverige, men några av de äldsta och största utbildningarna i ämnet finns vid Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. För den som tidigt intresserar sig för ämnet går det också att läsa vissa kurser i företagsekonomi eller relaterade ämnen på gymnasiet, till exempel Företagsekonomi A och B, Marknadsföring, Redovisning och Beskattning, Affärskommunikation Engelska, Affärsjuridik, Internationell Ekonomi och Aktiekunskap.coins-1015125_960_720

Att se företagsekonomi som ett sammanhållet ämne är något som är relativt unikt för Sverige och Tyskland. I övriga världen brukar man istället se exempelvis marknadsföring eller redovisning som separata discipliner med egna utbildningsprogram. Den svenska modellen är inspirerad av de tyska handelshögskolorna, som också var viktiga förebilder för de två svenska handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Även de två första professorerna i företagsekonomi vid dessa lärosäten var tyska. Så småningom började dock även landets övriga högskolor och universitet att inrätta professorer i företagsekonomi. Först ut var Uppsala och Lund år 1958, sedan Umeå tio år senare och Stockholms universitet år 1972.

Företagsekonomi är som nämndes ovan ett brett ämne, och behöver inte strikt handla om just vinstinriktade, privata företag, utan kan omfatta organisationer i en vidare mening. Man brukar dock använda begreppet förvaltningsekonomi när det handlar om den offentliga sektorn, som alltså är det direkt motsvarande ämnet.

Även om företagsekonomi ibland kan tyckas komplicerat för någon som inte är insatt, är grundprincipen densamma som för privatekonomi: man vill ha större inkomster än utgifter. Som privatperson kan man dock lösa en situation där utgifterna är större än tillgångarna genom att ta ett lån. För att se till att man får de bästa möjliga villkoren kan det dock vara bra att låna pengar via https://advisa.se, där man kan jämföra bankernas villkor.

Inlaggd underEkonomi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *