Hem // Ekonomi // Nationalekonomi

Nationalekonomi

Nationalekonomi definieras inte, som man kanske skulle kunna tro, som studiet av ekonomi på nationell nivå, utan snarare som studiet av hushållning med knappa resurser. Inom nationalekonomi är utgångspunkten den att man inte har tillräckliga resurser för att tillfredsställa alla behov, och att man därför måste välja vilka behov man vill lägga resurserna på. När man studerar nationalekonomi innebär det att man studerar alla arrangemang genom vilka människor försöker tillfredsställa sina behov, och detta involverar frågeställningar kring samhällsorganisation, produktion, konsumtion och distribution.800px-AdamSmith

Nationalekonomi delas vanligtvis in i två huvudkategorier: mikroekonomi och makroekonomi. Inom mikroekonomi studerar man enskilda aktörer och hur de fattar beslut, till exempel konsumenter och producenter. Några viktiga begrepp inom detta område är nytta, pris, efterfrågan och utbud. Inom makroekonomi tittar man på helheten snarare än de enskilda delarna av en ekonomi, och studerar variabler som påverkar ekonomin, till exempel arbetslöshet, produktion, konjunkturer och inflation. Ibland räknar man också in en tredje huvudkategori inom nationalekonomi, nämligen internationell ekonomi. Det innebär att man studerar hur handel och kapital sker mellan olika nationer.

Att nationalekonomi inte bara behandlar ekonomi på nationell nivå, utan i en mycket vidare bemärkelse, blir tydligt när man jämför ämnets svenska namn med dess engelska: economics. Den svenska termen kommer från det tyska ordet Nationalökonomie, och flera svenska nationalekonomer har uttryckt att det vore bra att ändra ämnets svenska namn till exempelvis ”ekonomik” eller ”samhällsekonomi” för att undvika missförstånd och för att tydligare visa vad ämnet handlar om. Den senare termen har faktiskt varit det officiella namnet för ämnet en gång i tiden, på Socialhögskolorna.

Nationalekonomi är ett ämne som har lång tradition på högskolor och universitet, då det anses ha grundats som akademiskt ämne redan år 1776 av den skotske filosofen (och nationalekonomen) Adam Smith.

En känd person som har studerat nationalekonomi är Stefan Attefall, som har en filosofie kandidatexamen i både statskunskap och nationalekonomi. Attefall blev känd för hela svenska folket i och med hans förslag att införa bygglovsbefriade hus, som han också fick ge namn åt: attefallshus. Om du själv tycker att det skulle vara praktiskt med ett attefallshus på tomten kan du gå in på Byggmax.se, där du enkelt kan beställa kompletta hus.

Inlaggd underEkonomi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *