Hem // Ekonomi // Kända ekonomer

Kända ekonomer

Ekonomer har funnits ända sedan det första ekonomiska systemet uppfanns. Medan vi tidigt i människans historia ägnade oss åt primitiv byteshandel har uppkomsten av dagens moderna penningsystem gett oss nytt huvudbry. Det tycks vara en svår vetenskap att förutse vilka sorters metoder som fungerar bäst för att ett ekonomiskt system ska vara så stabilt som möjligt. Ändå har många modiga människor försökt genom åren. Några av dem lyckades bra och har blivit ihågkomna som revolutionerande nyskapare inom genren medan andra snabbt glömdes bort och saknar ett omnämnande i historieböckerna.

Gunnar Myrdal tillhör utan tvekan den första kategorin. Han var inte bara ekonom utan också en framgångsrik sociolog och politiker som bedrev forskning inom ett brett område. Även om hans inflytande hemma i Sverige var stort där han under många år var en offentlig intellektuell kom hans mest kända verk att handla om USA. Det var nämligen där han färdigställde sin studie om amerikanska relationer mellan svarta och vita som fick stor genklang bland världens forskare. Som ekonom fick han sitt största erkännande 1974 när han tilldelades Ekonomipriset till Alfred Nobels minne.Kända ekonomer 2

Den utmärkelsen delade han med en annan internationellt erkänd ekonom – Friedrich Hayek. Österrikaren Hayek och Myrdal hade vitt skilda uppfattningar om det mesta, vilket gjorde att deras delande av priset inte var den mest vänskapliga av ceremonier. Medan Myrdal var en socialdemokrat som förespråkade ett starkt socialt skyddsnät var Hayek en klassisk liberal som ansåg att friheten var det mest skyddsvärda i samhället. Om Myrdal var en arkitekt bakom det moderna socialdemokratiska folkhemmet i Sverige hade Hayek viktiga influenser på bland annat Margaret Thatchers Storbritannien.

En ekonomisk tänkare som influerades av Hayek var Milton Friedman. Han var något yngre än Hayek och verkade under den senare delen av 1900-talet som en inflytelserik röst i USA. Medan Hayek hade varit med och bildat den österrikiska skolan tillhörde Friedman det som kom att kallas Chicago-skolan eftersom många av dess medlemmar hade anknytning till universitet i Chicago. Även Friedman förespråkade ett ekonomiskt system baserat på frihet och han brukar än idag åberopas av amerikaner, framför allt till höger på det politiska spektrumet, i olika debatter.

Inlaggd underEkonomi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *