Hem // Articles posted by carl

Vad betyder lånetermerna?

Topplån, bottenlån, blancolån, privatlån – det finns många termer att hålla reda på när man ska låna pengar, och det är viktigt att man förstår dem väl, eftersom ett lån påverkar ens ekonomi stort, och under lång tid.

Alla termer som nämndes inledningsvis kommer man sannolikt att stöta på när man lånar pengar inför ett bostadsköp, det vill säga när man tar ett bostadslån. Bostadslånet är sannolikt det största lånet man kommer att ta i sitt liv, och det finns en hel del regler kring det. En sådan regel, som infördes i oktober 2010, innebär att man endast får ta ett bostadslån motsvarande maximalt 85 procent av köpeskillingen för bostaden, det vill säga bostadens pris. Resterande 15 procent, som ska betalas som kontantinsats, måste anskaffas på annat sätt. Den del av bostadslånet som går till köpeskillingen (det vill säga 85 procent eller mindre av den) kallas för bottenlån. Eftersom bostaden används som säkerhet för lånet är räntan för dessa lån vanligtvis relativt låg. Om man belånar mer än 70-80 procent av sin bostad erbjuder banken vanligtvis ett så kallat topplån för den resterande summan upp till 85 procent. Räntan för denna del av lånet brukar vara betydligt högre.

Det går också att låna pengar för kontantinsatsen, det vill säga de resterande 15 procenten av köpeskillingen. Detta lån blir vanligtvis ett så kallat privatlån, vilket är samma sak som ett blancolån. Ett privatlån har ingen säkerhet som grund, vilket gör att räntan på dessa lån är betydligt högre än för ett bottenlån. Därför är det viktigt att se till att man lånar till de bästa möjliga förutsättningarna innan man tar ett privatlån (oavsett om man ska köpa en bostad eller något helt annat). Det kan man till exempel göra hos Freedom Finance, där man kan jämföra olika bankers lånevillkor för att försäkra sig om att man lånar hos de som erbjuder bäst villkor.

Bolån

De flesta som bor i ett hus eller bostadsrätt i Sverige idag har bolån. Ofta är bolånet en av de största utgifterna varje månad och det är därför mycket viktigt att man tänker sig för och jämför olika bankers lånevillkor innan man bestämmer sig för varifrån man ska låna till sin bostad. Ett bolån kan man bli sittande med hela livet och sedan tas det ofta över av nästa generation, om bostaden inte säljs. I den här artikeln ska vi gå igenom vad som händer på bolånemarknaden idag och ge tips på hur man tecknar ett så förmånligt lån som möjligt.

Vad innebär amorteringskravet?

Tidigare kunde man låna stora belopp utan att behöva gör några avbetalningar överhuvudtaget. Bankerna kasserade in ränta, årtionde efter årtionde, och lånet betalades inte tillbaka förrän fastigheten såldes. Nyligen har det införts nya låneregler med amorteringskrav. Det innebär att de flesta låntagare inte kan låna lika mycket pengar som tidigare eftersom de även måste amortera på lånet, varje månad. Kostnaderna för ett lån och avbetalningar kan bli högre under de första åren. På längre sikt är det dock bra eftersom lånekostnaderna, och därmed ränteutgiften, minskar successivt. Även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv anses amorteringskravet som bra insats. Det minskar nämligen risken för en överhettning på bostadsmarknaden.

Du kan påverka din ränta

Även om riksbanken, flera gånger om året, fastställer den så kallade styrräntan så finns det ingen fast ränta för bolån. Hur mycket som ska betalas i ränta avgörs under en förhandlingssituation mellan långivaren och låntagaren. Många faktorer spelar in. En av de viktigaste är om man väljer fast ränta eller en ränta som kan gå upp och ner beroende på riksbankens styrränta. Fast ränta är dyrare men ger bättre möjligheter att planera sin ekonomi långsiktigt. Om man tror att räntan riskerar att stiga kraftigt i framtiden ska man satsa på fast ränta idag. Historiskt sett har det dock varit smart att välja rörlig ränta.

Aktier

När du handlar med aktier så köper, eller säljer, du andelar i ett bolag. Du blir med andra ord delägare i företaget. Det ger dig rätt att rösta på bolagsstämmor, ta del i aktieprogram och av företagens vinster. Vanligtvis delar bolaget ut sin vinst en gång om året via en aktieutdelning. Styrelsen lägger ett förslag om hur stor aktieutdelningen bör vara, och beslutet tas på bolagsstämman tillsammans med aktieägarna. För att gå på en bolagsstämma måste du vara rösträttsregistrerad. Ligger dina aktier på ett ägarkonto är du automatiskt med i registreringen men har du en depå eller motsvarande ska du kontakta din bank eller institut för registrering.

Spekulera i aktier

Det är ingen hemlighet att du kan tjäna pengar på att handla med aktier. Det finns relativt säkra investeringar men det innebär också små vinster. Du ska dock alltid ha i åtanke att det inte är 100 % säkert att få tillbaka sina pengar. Kunskap om hur marknaden fungerar är viktigt. Det finns dem som helt försörjer sig på aktiespekulation, de kallas för day trader. Som nybörjare finns det mycket information att hämta på nätet men se upp med falska aktietips. Det finns gott om missvisande information som kan leda till stora förluster. Det är även viktigt att komma ihåg att även om din aktieportfölj minskar i värde, så har du inte förlorat några pengar innan aktierna faktiskt är sålda.

Förvaring av aktier

Innan du börjar handla med aktier så måste du ha ett konto att förvara dem. Det finns två alternativ. Det första är att öppna ett värdepapperskonto. Du betalar ingenting för denna typ av konto, men du får heller ingen hjälp. Dessutom är avgifterna vid handel högre. Det andra alternativet är en depå. Dina aktier är då förvaltarregistrerade och du betalar vanligtvis en avgift för detta. Banken hjälper till med emissioner och att ta fram aktiekurser exempelvis. Du kan även koppla din depå till internet och själv handla på nätet. De som handlar mycket med aktier väljer nästan alltid en depå eftersom de kan sköta sina affärer själva till lägre courtage. Courtage kallas den avgift banken tar vid varje aktieaffär.

Olika typer av lån

De flesta finner sig någon gång i livet i en situation där de behöver låna pengar. Vilken typ av lån som man ska (och kan) ansöka om beror dock på vad man har tänkt göra för pengarna, och de olika lånen sker oftast under mycket olika förutsättningar.

En situation då de allra flesta behöver låna pengar är vid köp av bostad, och för detta kan man ansöka om ett bolån. I Sverige kan man låna högst en summa som motsvarar 85 procent av fastighetens värde. Resten av köpesumman måste köparen med andra ord finansiera på egen hand, till exempel genom besparingar. Reglerna gällande den procentsats av värdet som kan lånas infördes så sent som år 2010 av Finansinspektionen, i ett försök att stävja den stigande prisutvecklingen på bostäder. Innan dess kunde lånesumman för bolån vara upp till 100 procent av fastighetens värde.money-1038723_960_720

Om man ska köpa något annat än just en bostad för sitt lån, till exempel en bil, kan man ta ett så kallat privatlån. Räntan för dessa lån är ofta högre än för bolånen, eftersom banken i dessa fall har en sämre säkerhet för sitt lån (bostaden är säkerheten vid ett bolån) eller ingen säkerhet alls. Till skillnad från bolån, som ofta har fast ränta, har privatlån ofta rörlig ränta, vilket gör att den kan höjas efter att man ingått avtal om lånet. Det är inte heller ovanligt att lånegivaren tar ut en avgift för lånet, utöver räntan. Man bör därför vara noga med att kontrollera vad den slutgiltiga kostnaden för lånet blir.

Om man behöver en mindre summa pengar snabbt, kan man ta ett snabblån. Snabblån kallas dock inte bara snabblån för att man får pengarna snabbt, utan också för att de ska betalas tillbaka på kort tid. Snabblån är det dyraste sättet att låna pengar, eftersom räntan ofta är mycket hög. Det är också mycket vanligt att höga avgifter tas ut för lånet.

Det finns också något som kallas för medlemslån, som är det billigaste sättet att låna pengar utan säkerhet. Medlemslån kan ges till medlemmar i facket från vissa banker, och de har förhållandevis låg ränta (för att vara ett lån utan säkerhet).

Kryptovalutor

Kryptovalutor som Bitcoin och Litecoin har dykt upp på allt fler personers läppar de senaste åren. Vad innebär egentligen en kryptovaluta och är det en god idé att köpa denna form av investering? På flera internetsidor och även i jobbannonser lockar folk med att dessa kryptovalutor kan göra dig rik, och att det är enkelt att handla med dessa valutor. Många som handlar med denna typ av pengar, gör det som en slags aktiehandel, istället för att hantera exempelvis Bitcoin som en ren valuta liknande svenska kronor.

Är det värt att investera?

En kryptovaluta är en digital valuta, och det finns betydligt fler än den förmodligen mest kända, Bitcoin. I maj 2016 fanns det över 160 stycken olika kryptovalutor på marknaden. Många använder som sagt denna digitala valuta som en form av aktiehandel. Vill du köpa något mer välkänt, får du vara snabb för KNC Miners konkursbo nära att köpas. De som väljer att investera i digitala valutor hoppas naturligtvis på att köpa dem för en liten summa och sedan sälja dem när de har blivit populära, och därmed tjäna en rejäl hacka. Bitcoin som är den mest populära skapades 2009 av Satoshi Nakamoto. Valutan är inte styrd av någon centralbank. Syftet med den var att köpare och säljare, av någon vara eller tjänst på nätet, skulle kunna betala varandra utan inblandning av tredje part. Valutan är fortfarande på betastadiet, och det är ganska billigt att investera i Bitcoin. Framtiden får visa om det var en god idé eller ej.

Public_key_encryption_keys

Gå i konkurs

Har du fått problem med din privatekonomi eller lider ditt företag av dåliga resultat? Ibland är enda utvägen att begära personlig konkurs. I juridisk mening betyder det att en persons tillgångar tas omhand om och fördelas mellan personens fordringsägare, alltså de personer som har en fordran mot personen i fråga. En konkurs kan inbegripa både fysiska som juridiska personer och sker oftast i samband med att personen inte kan betala sina skulder i tid. Några står dock utan risk för att falla i konkurs, det gäller bland annat kommuner eller stater, i sådana fall får eventuella skulder skrivas ned eller avskrivas.

Anchor text: konkurs

Worried businessman holding his head in his office

Konkurs i Sverige

Beroende på vilket land du tillhör kommer konkurs att innebära olika saker. I några länder, som exempelvis Kina, kan inte privatpersoner hamna i konkurs utan det gäller endast för kinesiska företag eller utländska företag som har tillgångar i landet. På andra sidan hittar vi bland annat Irland där det motsatta gäller: endast privatpersoner kan hamna i konkurs och konkurser anses som avslutad när alla tillgångar har sålt och fordringsägarna fått minst 50 % av beloppet. I Sverige har vi en speciell lag om företagsrekonstruktion (1996:764) som behandlar näringsidkare. Sysslar du själv med att sälja tjänster eller billiga kläder? Lagen om företagsrekonstruktion innebär att en privatperson bedöms ha en god affärsidé men har hamnat i ekonomiska problem. Istället för att begära konkurs kan man istället rekonstruera företaget och därmed skydda sig emot konkurs. Denna typ av lag återfinns i andra länder som Danmark och Brasilien och även USA har en liknande handläggning.

Vad händer efteråt?

Du kan efter en borgenärs, eller din egen, ansökan bli satt i konkurs. När ett beslut om konkurs har tagits är det upp till tingsrätten att fastställa en tid för gäldenären (personen satt i konkurs) att avlägga bouppteckningsed. Tingsrätten kommer även att snarast utse en förvaltare av konkursboet. Efter att beslutet tagits har gäldenären inte hand om egendom som hör till konkursboet. En konkursförvaltare kommer även att utreda om det finns misstankar om brott och presenterad sina resultat för Tillsynsmyndigheten i konkurser. Efter en konkurs kommer personen även att bli skyldig att betala de återstående fodringarna. Det betyder att en privatperson även efter en konkurs kommer att ha skulder som hen inte kommer kunna betala. För att undvika ytterligare negativa konsekvenser av den personliga konkursen kan man använda sig av skuldsanering. Det betyder att man får en viss tidsgräns för de allra värsta skulderna. En personlig konkurs behöver inte betyda slutet.

Spartips för egenföretagare

Som egenföretagare har man av nödvändighet ofta bättre koll på sin ekonomi än gemene man, men det betyder inte att man inte kan ha nytta av en hel del smarta spartips. Att man har koll på hur mycket pengar man har betyder ju inte att man har mycket pengar, och särskilt i uppstartsfasen av sitt företag kan det vara en bra idé att spara in på kostnader där det går.

En sak som sparar många tusenlappar om året är att jobba hemifrån. Förutsatt att man inte arbetar i en bransch där man måste kunna ta emot kunder regelbundet, kan man genom att ha sitt kontor i hemmet slippa dyra hyror för en kontorslokal eller för en kontorsplats i ett företagshotell. Om man någon gång skulle bli tokig av att bara sitta hemma dagarna i ända, och känner att man behöver ett miljöombyte eller komma ut bland folk, kan man alltid hyra ett pop up-kontor på Poppice.com. Där kan man till och med hitta arbetsplatser som är gratis att använda, mot att man exempelvis köper en kaffe – något som man sannolikt behöver få i sig under en arbetsdag ändå!iphone-476237_960_720

Om man ändå har behov av ett eget kontor, kan man spara in pengar på andra håll för att kompensera för hyran. Att exempelvis köpa begagnade möbler till kontor och lobby gör att det blir betydligt billigare än att köpa nya kontorsmöbler. Dessutom får man på det sättet unika möbler som ger kontoret och lobbyn ett personligt intryck, och det går att använda i marknadsföringen av företaget som ett miljömedvetet val.

Något annat som man sannolikt behöver till sitt kontor, oavsett om det är hemma eller i en hyrd lokal, är en dator och en mobiltelefon. Om man inte arbetar inom IT-branschen eller någon relaterad bransch, då det kan vara motiverat att hålla sig med den senaste tekniken, kan man spara åtskilliga tusenlappar på att välja förra årets modell, istället för den allra nyaste. Om man inte har några särskilda behov klarar man sig sannolikt utmärkt med den tekniken ändå, och man kan dessutom uppdatera sin teknik oftare utan lika dåligt samvete, eftersom man sparade in pengar när man valde en äldre modell.

Ett sista tips är att alltid undersöka om det finns en gratisvariant av den tjänst man letar efter, till exempel molntjänster eller webbtjänster. Internet är en outtömlig resurskälla när det gäller sådant.

Lägg upp en hushållsbudget

När det gäller en familjs eller ett hushålls ekonomi, det vill säga privatekonomi, handlar det helt enkelt om att man ska balansera kostnaderna mot inkomsten eller inkomsterna – man ska alltså inte spendera mer pengar än man tjänar varje månad. Utöver detta är det också en stor fördel om man får ett litet överskott varje månad, som man kan lägga undan till ett sparande inför framtiden. Allt detta blir betydligt lättare att förverkliga om man har ordning och reda i sin ekonomi, till exempel genom att man lägger upp en hushållsbudget.

Inör arbetet med att lägga upp budgeten är det bra att skapa ordning och reda i alla papper som rör ens ekonomi, om man inte redan har gjort det. Det handlar till exempel om att sätta in viktiga papper i pärmar och om att ha ett system för att hantera betalade och obetalda räkningar. Att ha ordning på sina papper är inte bara något som hjälper när man lägger en budget, utan i allt som rör ekonomin, liksom för sinnesfriden i livet i allmänhet.shopping-879498_960_720

Om du gör en budget för första gången, är en bra början att skriva ner alla utgifter du eller din familj har under en månad. Detta gör man helt enkelt för att se vart pengarna faktiskt tar vägen – något som kan vara svårare att veta än man kan tro om man inte skapar någon form av skriftlig översikt. När du ser vilka utgifter ni har under en månad, får du en uppfattning om hur mycket ni måste dra in varje månad för att klara er, och kanske också några idéer om hur ni kan förändra ert spenderande för att spara pengar. Samla också ihop alla betalningar på exempelvis ränta och amortering som ni gör. Eftersom dessa ofta betalas kvartalsvis, kan du genom att dela den totala kostnaden för dessa under året med tolv enkelt se hur mycket ni måste spara varje månad för att klara av betalningarna.

Om man inte sköter sin privatekonomi finns det risk för att obetalda räkningar eller fakturor hamnar hos inkasso. Om man befinner sig på andra änden, och har en räkning eller faktura som man vill driva in, kan man vända sig till ett inkassobolag som Intrum.

Företagsekonomi

Företagsekonomi handlar om studiet av hur ett företag hushållar med begränsade resurser. Inom ramen för företagsekonomi kan man studera en rad olika ämnen som är relaterade till företag och deras verksamhet, till exempel redovisning, finansiering, ekonomistyrning, logistik, marknadsföring och organisationsteori. Företagsekonomi är ett mycket populärt ämne på svenska universitet och högskolor, och det finns ett stort antal elever både på grundnivå och avancerad nivå, liksom forskare. Man kan läsa företagsekonomi på så gott som samtliga högre lärosäten i Sverige, men några av de äldsta och största utbildningarna i ämnet finns vid Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. För den som tidigt intresserar sig för ämnet går det också att läsa vissa kurser i företagsekonomi eller relaterade ämnen på gymnasiet, till exempel Företagsekonomi A och B, Marknadsföring, Redovisning och Beskattning, Affärskommunikation Engelska, Affärsjuridik, Internationell Ekonomi och Aktiekunskap.coins-1015125_960_720

Att se företagsekonomi som ett sammanhållet ämne är något som är relativt unikt för Sverige och Tyskland. I övriga världen brukar man istället se exempelvis marknadsföring eller redovisning som separata discipliner med egna utbildningsprogram. Den svenska modellen är inspirerad av de tyska handelshögskolorna, som också var viktiga förebilder för de två svenska handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Även de två första professorerna i företagsekonomi vid dessa lärosäten var tyska. Så småningom började dock även landets övriga högskolor och universitet att inrätta professorer i företagsekonomi. Först ut var Uppsala och Lund år 1958, sedan Umeå tio år senare och Stockholms universitet år 1972.

Företagsekonomi är som nämndes ovan ett brett ämne, och behöver inte strikt handla om just vinstinriktade, privata företag, utan kan omfatta organisationer i en vidare mening. Man brukar dock använda begreppet förvaltningsekonomi när det handlar om den offentliga sektorn, som alltså är det direkt motsvarande ämnet.

Även om företagsekonomi ibland kan tyckas komplicerat för någon som inte är insatt, är grundprincipen densamma som för privatekonomi: man vill ha större inkomster än utgifter. Som privatperson kan man dock lösa en situation där utgifterna är större än tillgångarna genom att ta ett lån. För att se till att man får de bästa möjliga villkoren kan det dock vara bra att låna pengar via https://advisa.se, där man kan jämföra bankernas villkor.

Nationalekonomi

Nationalekonomi definieras inte, som man kanske skulle kunna tro, som studiet av ekonomi på nationell nivå, utan snarare som studiet av hushållning med knappa resurser. Inom nationalekonomi är utgångspunkten den att man inte har tillräckliga resurser för att tillfredsställa alla behov, och att man därför måste välja vilka behov man vill lägga resurserna på. När man studerar nationalekonomi innebär det att man studerar alla arrangemang genom vilka människor försöker tillfredsställa sina behov, och detta involverar frågeställningar kring samhällsorganisation, produktion, konsumtion och distribution.800px-AdamSmith

Nationalekonomi delas vanligtvis in i två huvudkategorier: mikroekonomi och makroekonomi. Inom mikroekonomi studerar man enskilda aktörer och hur de fattar beslut, till exempel konsumenter och producenter. Några viktiga begrepp inom detta område är nytta, pris, efterfrågan och utbud. Inom makroekonomi tittar man på helheten snarare än de enskilda delarna av en ekonomi, och studerar variabler som påverkar ekonomin, till exempel arbetslöshet, produktion, konjunkturer och inflation. Ibland räknar man också in en tredje huvudkategori inom nationalekonomi, nämligen internationell ekonomi. Det innebär att man studerar hur handel och kapital sker mellan olika nationer.

Att nationalekonomi inte bara behandlar ekonomi på nationell nivå, utan i en mycket vidare bemärkelse, blir tydligt när man jämför ämnets svenska namn med dess engelska: economics. Den svenska termen kommer från det tyska ordet Nationalökonomie, och flera svenska nationalekonomer har uttryckt att det vore bra att ändra ämnets svenska namn till exempelvis ”ekonomik” eller ”samhällsekonomi” för att undvika missförstånd och för att tydligare visa vad ämnet handlar om. Den senare termen har faktiskt varit det officiella namnet för ämnet en gång i tiden, på Socialhögskolorna.

Nationalekonomi är ett ämne som har lång tradition på högskolor och universitet, då det anses ha grundats som akademiskt ämne redan år 1776 av den skotske filosofen (och nationalekonomen) Adam Smith.

En känd person som har studerat nationalekonomi är Stefan Attefall, som har en filosofie kandidatexamen i både statskunskap och nationalekonomi. Attefall blev känd för hela svenska folket i och med hans förslag att införa bygglovsbefriade hus, som han också fick ge namn åt: attefallshus. Om du själv tycker att det skulle vara praktiskt med ett attefallshus på tomten kan du gå in på Byggmax.se, där du enkelt kan beställa kompletta hus.

desire