Hem // Articles posted by carl (Page 2)

Handelshögskolor

Om du vill lära dig finansbranschen på ett ingående sätt eller arbeta inom ekonomi i framtiden är Handelshögskolan ett smart val. När du genomför en utbildning där får du verktyg att komma väl förberedd in i arbetslivet sedan. Sveriges handelshögskolor har rykte om sig att arbeta tätt med näringslivet, vilket gör att du som examinerad student är mycket attraktiv på arbetsmarknaden när du är klar med utbildningen. Att gå på Handelshögskolan kan dock vara betydligt mer krävande än många andra universitetsutbildningar och det gäller att vara målmedveten för att klara av det fullt ut.

I Sverige finns det en rad olika handelshögskolor. Den mest kända och prestigefyllda lär var Handelshögskolan i Stockholm. Den har varit grogrund för tusentals framgångsrika ekonomer och politiker som har velat lära sig mer om olika former av ekonomi. Handelshögskolan i Stockholm är också Sveriges äldsta handelshögskola eftersom den startades redan 1909. Till skillnad från många andra av Sveriges högskoleutbildningar står Handelshögskolans undervisning i privat regi. HHS, som högskolan kallas, har flera olika utbildningar att välja på som alla har någon sorts beröringspunkt med ekonomi- och finansbranschen. Här finns också utbildningar på både grundnivå (kandidat) och avancerad nivå (master och doktor).Handelshögskolor 1

Handelshögskolan i Göteborg har ett annat upplägg på sin organisation. Det är inte en enskild högskola separerat från andra universitet. Istället ingår den som en fakultet vid Göteborgs universitet. Det innebär bland annat att Handelshögskolan i Göteborg inte är privat utan ingår i den statligt finansierade universitetsverksamheten. Det betyder också att mycket av administrationen går igenom universitet och studenter vid Handelshögskolan i Göteborg har därför mycket kontakt med Göteborgs universitet i allmänhet.

Både Handelshögskolan i Stockholm och i Göteborg har höga intagningspoäng på sina program. Om du inte har betygen eller högskoleprovet för att komma in kan du prova någon av de andra handelshögskolorna i Sverige. Det finns flera lärosäten som erbjuder liknande utbildningar, där Karlstad, Örebro och Umeå är några exempel. I Jönköping finns också Internationella Handelshögskolan som riktar sig mot studenter som vill jobba internationellt med ekonomifrågor. Här finns också många studenter som kommer ifrån andra länder och som vill studera i Sverige.

Kända ekonomer

Ekonomer har funnits ända sedan det första ekonomiska systemet uppfanns. Medan vi tidigt i människans historia ägnade oss åt primitiv byteshandel har uppkomsten av dagens moderna penningsystem gett oss nytt huvudbry. Det tycks vara en svår vetenskap att förutse vilka sorters metoder som fungerar bäst för att ett ekonomiskt system ska vara så stabilt som möjligt. Ändå har många modiga människor försökt genom åren. Några av dem lyckades bra och har blivit ihågkomna som revolutionerande nyskapare inom genren medan andra snabbt glömdes bort och saknar ett omnämnande i historieböckerna.

Gunnar Myrdal tillhör utan tvekan den första kategorin. Han var inte bara ekonom utan också en framgångsrik sociolog och politiker som bedrev forskning inom ett brett område. Även om hans inflytande hemma i Sverige var stort där han under många år var en offentlig intellektuell kom hans mest kända verk att handla om USA. Det var nämligen där han färdigställde sin studie om amerikanska relationer mellan svarta och vita som fick stor genklang bland världens forskare. Som ekonom fick han sitt största erkännande 1974 när han tilldelades Ekonomipriset till Alfred Nobels minne.Kända ekonomer 2

Den utmärkelsen delade han med en annan internationellt erkänd ekonom – Friedrich Hayek. Österrikaren Hayek och Myrdal hade vitt skilda uppfattningar om det mesta, vilket gjorde att deras delande av priset inte var den mest vänskapliga av ceremonier. Medan Myrdal var en socialdemokrat som förespråkade ett starkt socialt skyddsnät var Hayek en klassisk liberal som ansåg att friheten var det mest skyddsvärda i samhället. Om Myrdal var en arkitekt bakom det moderna socialdemokratiska folkhemmet i Sverige hade Hayek viktiga influenser på bland annat Margaret Thatchers Storbritannien.

En ekonomisk tänkare som influerades av Hayek var Milton Friedman. Han var något yngre än Hayek och verkade under den senare delen av 1900-talet som en inflytelserik röst i USA. Medan Hayek hade varit med och bildat den österrikiska skolan tillhörde Friedman det som kom att kallas Chicago-skolan eftersom många av dess medlemmar hade anknytning till universitet i Chicago. Även Friedman förespråkade ett ekonomiskt system baserat på frihet och han brukar än idag åberopas av amerikaner, framför allt till höger på det politiska spektrumet, i olika debatter.

Köpa aktier

Många svenskar har en del av sina sparpengar i aktier. Vissa av dem lever till och med på aktieköp – och några få lyckas tjäna stora summor pengar genom några smarta klipp. Det krävs dock mer än bara den klassiska uppmaningen ”köp billigt, sälj dyrt” för att lyckas på aktiemarknaden. Det är en marknad som går i en hisnande fart och spelplanen kan förändras på ett ögonblick. Även om det inte finns någon garanti för att kunskap leder till mer intjänade pengar är det alltid en trygghet att ha bra koll på aktiemarknaden innan du ger dig in i dina första aktieköp.

En aktie är en del av ett företag som ligger ute till försäljning för allmänheten. Det innebär att du i samma stund som du köper en aktie i praktiken går in som delägare i företaget. Visst betyder ett aktieinnehav på enstaka aktier ett marginellt inflytande på företaget, men du har fortfarande möjlighet att gå på årsstämmor, lyssna på företrädarna för företaget och göra din röst hörd. Om du köper en ansenlig mängd aktier i företaget och äger en större andel av företaget är chansen stor att de lägger större vikt vid dina åsikter.

Stock exchange graph background, 3D illustration

Om du är intresserad av att köpa aktier bör du först och främst hitta en aktiemäklare. Det är en marknadsplats där aktier köps och säljs av en mäklare – precis som på bostadsmarknaden. Skillnaden är att du här sköter allt elektroniskt och i en hög hastighet. Här kan du hitta olika aktiekurser och statistik som kan vara relevant för ditt köp. Om du har hittat en aktie som du vill investera i väljer du själv hur många du vill inhandla och några sekunder senare ligger de på ditt konto. Därefter kan du följa deras upp- och nedgång samtidigt som du avgör om du vill sälja eller behålla.

En sak som kan vara viktigt att hålla i minnet är att många aktiemäklare tar ut en avgift, även kallat courtage, för varje köp som sker av en aktie. Det betyder att du som vill livnära dig på att köpa och sälja ett stort antal aktier dagligen – så kallad daytrading – gör rätt i att hitta en aktiemäklare med så låga avgifter som möjligt. Om du har ett företag är du troligen medveten om vikten av cashflow. När du får hjälp med factoring är det lättare att få ihop sifforna i slutet av månaden.

desire